Wróbelki

Grupa I „Wróbelki” liczy 25 osób.Sikorki

Grupa II „Sikorki” to 25 wesołych Pdzedszkolaków.Jaskółki

Grupa III „Jaskółki” liczy 25 dzieci.Skowronki

W Grupie IV „Skowronki” jest 25 roześmianych buź.Słowiki

Ta grupa to „Zerówka”. Liczy 25 dzieci, które przygotowują się do podjęcia nauki w szkole w przyszłym roku szkolnym.Sówki

Grupa VI „Sówki” liczy 12 dzieci