Program do pobrania

Rodzice

Rodzice naszych wychowanków traktowani są jak współpartnerzy w wychowaniu dziecka:

– mają wgląd na pracę edukacyjną,

– współdecydują o tym, co będzie działo się w Przedszkolu,

– uczestniczą w spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, tj.: psychologa, logopedę i pielęgniarkę,

– mają okazję ujawniać swój talent np.aktorski i plastyczny stawiają personelowi wysokie wymagania

Logopeda i psycholog

Godziny pracy logopedy w przedszkolu

Poniedziałek 8:00 – 15:00

Środa 8:00 – 14:00

Piątek 8:00 – 14:00

Konsultacje z rodzicami w godzinach pracy od 8:15 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

PEZPŁATNA PORADNIA LOGOPEDYCZNA

W Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej 4/24

Zapisy pod numerem telefonu: 509 82 38

 

Godziny pracy psychologa w przedszkolu

Wtorek 8:00 – 12:00 (pierwszy wtorek miesiąca 8:00 – 11:00)

Dyżur w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 16, ul. Siennica 40 (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 22 610 21 32)

Poniedziałek 8:00 – 12:00

Środa 8:00 – 14:00

Czwartek 16:30 – 18:30

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy.

8:30 – 8:45 Przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9:15 Śniadanie.

9:15 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:00 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

12:00 – 12:15 Przygotowanie do obiadu.

12:15 – 12:45 Obiad.

12:45 – 14:00 Leżakowanie.

14:00 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 18:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:25 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy.

8:25 – 8:40 Poranne ćwiczenia.

8:40 – 8:45 Przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9:15 Śniadanie.

9:15 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:45 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

12:00 – 12:15 Przygotowanie do obiadu.

12:15 – 12:45 Obiad.

12:45 – 13:00 Zabawy relaksacyjne.

13:00 – 14:20 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:30 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 18:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualnie zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wykaz programów nauczania

Programy realizowane aktualnie:

Program wychowania przedszkolnego „Żyrafa Ola i przyjaciele”

program autorski „U Wróbelka Elemelka sprawa oczywista, każdy Przedszkolak to mały Artysta”

Program Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

Zajęcia dodatkowe

Język angielski realizowany w ramach podstawy programowej

Wróbelki Jaskółki Skowronki Słowiki Sówki Sikorki
Pon i piątki Pon i piątki Pon i piątki Pon i piątki Pon i piątki Pon i piątki
10:45 – 11:00 12:30 – 13:00 11:30 – 12:00 11:00 – 11:30 10:30 – 10:45 10:15 – 10:30

 

Rytmika

Wtorek Czwartek
Wróbelki: 11:00 – 11:15 Wróbelki: 12:00 – 12:15
Sikorki: 11:30 – 11:50 Sikorki: 12:30 – 12:55
Jaskółki: 11:50 – 12:15 Jaskółki: 12:55 – 13:20
Skowronki: 12:45 – 13:15 Skowronki: 13:50 – 14:20
Słowiki: 12:15 – 12:45 Słowiki: 13:20 – 13:50
Sówki” 11:15 – 11:30 Sówki” 12:15 – 12:30

Płatności

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że należności za przedszkole regulujemy do połowy miesiąca, przelewem (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka) na konto o nr:

Żywienie

wpłacamy na konto nr 27 1030 1508 0000 0005 5067 3142

 

Darowizna

wpłacamy na konto nr 93 1030 1508 0000 0005 5067 3118

 

Pieniądze wpłacone na konto darowizny w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci w naszym przedszkolu – pozwalają nam na organizowanie teatrów oraz koncertów dla dzieci, w tym celu zapraszamy aktorów i muzyków, zakup zabawek i upominków okolicznościowych – dziękujemy za wsparcie.

PZU

Kliknij i pobierz polisę