Adaptacja – kilka wskazówek jak przygotować dziecko do przedszkola

 

Adaptacja trzylatków

1.       Adaptacja do przedszkola jest dla każdego dziecka kwestią bardzo indywidualną.
Jedne dzieci bez większych trudności zostaną w przedszkolu innym rozłąka z rodzicem sprawia
więcej trudności.  Obawa przed rozłąką i nieznanym mogą spowodować pojawienie się u nich
różnych uczuć: lęku, zagubienia, strachu, złości, smutku. Trzeba pamiętać, że takie odczucia
są u dziecka jak najbardziej naturalne, i należy dać maluchowi czas na przystosowanie się
do nowej sytuacji.

2.       Ważne jest nastawienie rodziców do pójścia dziecka do przedszkola, ich stosunek
do samej placówki i wychowawców. Jeśli będzie on pozytywny, wówczas dziecko poczuje się
bezpieczniej, będzie wiedziało, że rodzice akceptują przedszkole i jemu też wyda się ono miejscem
bardziej przyjaznym niż w przypadku, gdy rodzice okazują negatywne odczucia wobec placówki
i kadry, mówią przy dziecku o swoich lękach i obawach, okazują strach.

3.       Przygotowując dziecko do pójścia do przedszkola możesz starać się wcześniej zmniejszyć zależność
emocjonalną między sobą a maluchem, np. częściej i na dłużej zostawiać pociechę pod opieką
innych osób (babci, dziadka, wujka czy cioci).

4.       Ważnym zadaniem dla rodziców jest nauczenie pociechy jak największej samodzielności,
m.in. w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, spożywaniu posiłków, rozbieraniu się i ubieraniu.
Dziecko nie jest wtedy skazane na ciągłe proszenie o pomoc nauczyciela, czuje, że samo dużo
potrafi, co wzmacnia jego poczucie sprawstwa i bezpieczeństwa. Warto okazywać radość z każdego
przejawu samodzielności u malucha i chwalić go za to. Jeśli jednak nie wszystkie umiejętności udało się
osiągnąć przed pójściem do przedszkola porozmawiaj o tym z nauczycielami w grupie, zarówno
oni jak i personel niepedagogiczny  na pewno pomogą dziecku w pokonywaniu pierwszych trudności.

5.       Dobrze jest wcześniej przyzwyczajać pociechę do kontaktów z innymi dziećmi, zwłaszcza
z grupami dziecięcymi. Można np. odwiedzać place zabaw, zorganizowane zajęcia dla dzieci.
Dziecko ma wówczas okazję pobyć w większej grupie rówieśniczej, uczyć się współdziałania,
doświadczyć wspólnych zabaw, czekania na swoją kolej.

6.       Można też wcześniej przyzwyczajać dziecko do rytmu dnia przedszkolnego, np. planując
posiłki czy drzemkę w domu w tych samych godzinach co w przedszkolu.

7.       Pomocne okażą się książeczki dla dzieci o tematyce związanej z pójściem do przedszkola
lub bajki terapeutyczne, jeżeli malucha czeka zmiana placówki – warto czytać je dziecku wcześniej.
Rodzice mogą też opowiadać, jak to było, gdy sami uczęszczali do przedszkola, i zachęcać malucha
do zadawania pytań, wyrażania swoich uczuć czy wątpliwości związanych z nową sytuacją. Trzeba go
zapewniać, że z każdym problemem może się zwrócić do rodziców, którzy rozumieją jego emocje.
Nie wolno krytykować dziecka za to, że odczuwa lęk przed przedszkolem, należy okazywać
wsparcie i wyrozumiałość.

8.       Rodzice muszą być konsekwentni w słowach i czynach, nie mogą zmieniać zdania.
Powinni wspierać dziecko w jego działaniach, zwłaszcza samoobsługowych, stawiać wymagania,
zachęcać do kontynuowania rozpoczętej czynności i chwalić za wysiłek.

9.       Nigdy nie wolno wychodzić z placówki bez pożegnania ani uciekać ukradkiem. Dziecko musi
widzieć, że rodzic wychodzi, i wiedzieć, o której po nie wróci. Nie oszukuj dziecka, że przyjdziesz
np. po obiedzie, jeśli wiesz, że nie będziesz mógł wywiązać się z obietnicy.

10.   Pomocne jest krótkie pożegnanie z dzieckiem, bez przeciągania, gdyż maluchowi jest wtedy
trudniej się rozstać.

11.   Jeśli jedno z rodziców bardziej przeżywa rozstanie z dzieckiem, wówczas na początku do przedszkola
może je odprowadzać drugi z opiekunów.

12.   Przemyśl w jaki sposób chcesz się zachować, gdy dziecko płacze lub krzyczy i  domaga się w ten
sposób zabrania do domu. Bywa tak, że jeśli rodzic raz ustąpi, maluch będzie próbował ponownie
wykorzystać ten sposób. Później trudno wyrwać się z tego schematu i adaptacja do przedszkola może
trwać dłużej.

13.   Nie pokazuj dziecku swojego zdenerwowania, lęku czy smutku. Pokaż maluchowi radość
z faktu, że idzie do przedszkola, żegnaj go i witaj z uśmiechem.

14.   Rodzice powinni zarezerwować więcej czasu na odprowadzenie dziecka do przedszkola, aby nie
robić tego w pośpiechu, by maluchowi nie udzieliło się ich zdenerwowanie, a rodziców nie zabrakło
cierpliwości w trudnej dla Was i dziecka sytuacji.

15.   Należy dotrzymywać słowa, zwłaszcza dotyczącego pory odebrania malucha z placówki.
Rodzice powinni punktualnie zjawić się w przedszkolu, dziecko na nich czeka.
Niedotrzymanie słowa może osłabić jego zaufanie do opiekunów.

16.   Dobrze, jeśli dziecko może regularnie uczęszczać do przedszkola (jeśli nie choruje). Jest to ważne
ze względu na realizowany program dydaktyczny oraz zachowanie ciągłości procesu adaptacyjnego.
Długie nieobecności powodują trudności z przyswajaniem wiedzy, poza tym maluch musi na nowo
odbudowywać kontakty koleżeńskie i na nowo przyzwyczaić się przebywania w przedszkolu.

17.   Nie zmuszaj dziecka do opowiadania, jak minął mu dzień w przedszkolu, zwłaszcza zaraz po wyjściu
z placówki. Maluch może potrzebować czasu, by samemu zacząć opowiadać o nowym miejscu.

18.   Ważne, by rodzice brali udział w uroczystościach i działaniach organizowanych przez
przedszkole. Dzięki temu dziecko wie,  że przedszkole to miejsce ważne zarówno dla niego, jak
i jego rodziców. Jest dodatkowa okazja do integracji między dziećmi i rodzicami.

19.   Trzeba pamiętać o uczestniczeniu w zebraniach, ponieważ dotyczą one ważnych kwestii
z zakresu funkcjonowania dziecka oraz grupy przedszkolnej.

20.   Jeżeli zauważysz , że twoje dziecko przeżywa trudności, jest smutne lub agresywne,
nie radzi sobie z nową sytuacją porozmawiaj z nauczycielem. Wspólnie łatwiej rozwiązać problemy
wychowawcze, pomóc maluchowi w kłopotliwych sytuacjach.

21.   Nie należy podejmować pochopnej decyzji o wypisaniu dziecka z przedszkola, jeśli adaptacja
przedłuża się i występują trudności. Warto najpierw skontaktować się z nauczycielem i dyrekcją
w celu wyjaśnienia problemu oraz podjęcia wspólnych prób pomocy dziecku.

 

Poniżej zamieszczamy plik z kilkoma wskazówkami dotyczącymi pożegnania z dzieckiem
oraz bajkę, którą możecie wspólnie przeczytać, żeby przygotować się na to nowe wyzwanie:

Pożegnanie-z-dzieckiem [klik]

BAJKA – Pierwszy dzień w przedszkolu [klik]

 

Czekamy na Was z otwartymi ramionami 🙂