Alert smogowy 26.03.2021 r.

 

Szanowni Rodzice,

 

Zapraszamy do zapoznania się z alertem smogowym Biura Ochrony Powietrza i Polityki

Klimatycznej, który otrzymują warszawskie przedszkola. Jest to jeden z wyznaczników

pozwalających lub nie skorzystać nam z wyjść na plac zabaw.

 

“W Warszawie notuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu.
O ile warunki meteorologiczne nie ulegną zmianie, dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10
 może przekroczyć dziś 26.03.2021r. warszawski poziom alarmowania (100 mg/m3).

Zalecenia:
•Unikanie przebywania na dworze
•Unikanie wietrzenia pomieszczeń
•Zrezygnowanie z aktywności fizycznej na dworze
Zalecenia kierowane są do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin
z małymi dziećmi, osób starszych i chorych.
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza przyczynia się do nasilenia objawów u osób
cierpiących na przewlekłe choroby dróg oddechowych. Osoby te mają również mniejszą
zdolność do zwalczania infekcji płuc

Apelujemy o:
•Pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe
•Informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów
•Ograniczenie korzystania z transportu
•Zaprzestanie palenia w kominkach”

 

 

Aktualną jakość powietrza w Warszawie można sprawdzać na stronie: 

http://wip.um.warszawa.pl/ i Warszawa19115.