Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 

Kampania EDWA w Polsce organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej
Ministra Zdrowia p.n. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2016-2020” realizowanego
przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone
działania podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego
stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów
wywołujących zakażenia u człowieka.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ulotką: