List rezydenta m.st. Warszawy do Uczniów i Rodziców

 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny w systemie stacjonarnym. Będzie on nowy
nie tylko w znaczeniu chronologicznym, lecz tym razem również w wymiarze organizacji i warunków
pracy oraz sposobów nauczania i komunikowania się. W związku z pandemią powrotowi do szkół
i przedszkoli towarzyszyć będzie niepewność i obawy uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów
szkół oraz władz samorządowych. Dobrze rozumiem Państwa troskę, podzielam ją i deklaruję, że jako
Prezydent Warszawy uczynię wszystko co w mojej gestii, abyśmy mogli bezpiecznie, jednocześnie
troszcząc się o jakość nauki, prowadzić opiekę nad dziećmi oraz kształcenie młodych warszawiaków
w nowym roku szkolnym.

Jako rodzice posiadacie już Państwo doświadczenie wspierania nauki w warunkach pandemii, która
w sposób zdalny prowadzona była z domów rodzinnych. Dziękuję za wytrwałość, poświęcony czas,
poniesione dodatkowe nakłady na naukę własnych dzieci. Dzięki wspólnemu wysiłkowi szkół i rodziców
możliwe było zapewnienie dobrej jakości nauczania, choć wszyscy napotkaliśmy na różne bariery
i musieliśmy nauczyć się nowych umiejętności. Teraz bogatsi o tamte doświadczenia czeka nas
w najbliższych miesiącach wszystkich wytężona praca. Władze m. st. Warszawy będą wspierać dyrektorów
placówek i kadrę pedagogiczną w tym trudnym okresie oraz ich komunikację ze środowiskiem rodziców,
czemu sprzyjać będzie wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych. Zaufanie i współpraca między
rodzicami i nauczycielami jest kluczowa dla właściwej organizacji kształcenia.

Drodzy uczniowie , wiem że w ostatnich miesiącach nie było wam łatwo. Ograniczenie kontaktów
z rówieśnikami, trudności w realizowaniu własnych pasji, ograniczenia wyjazdów szkolnych i wakacyjnych
to przykre efekty pandemii. Jednocześnie jednak środowisko internetu jest dla was oczywiste i przyjazne,
a przeniesienie do niego części nauczania jest odpowiedzią na wyzwania obecnego świata i będzie
unowocześniało edukację. Wasze cyfrowe kompetencje będą się w związku z tym jeszcze bardziej
podnosiły, w wielu obszarach możecie być też ekspertami dla starszych pokoleń.

Organizując naukę warszawskie placówki oświatowe, podobnie jak inne w całym kraju, będą stosowały
się do Wytycznych MEN, MZ i GIS. Wprowadzając odgórne wytyczne ministerstwo wskazało jednocześnie
na oddolne decyzje, które mają podejmować dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i wychowanków. Nie możemy jednocześnie zapomnieć
o sytuacji rodziców. Będziemy pomagali naszym dyrektorom, dlatego wprowadziliśmy Warszawskie
wytyczne edukacyjne, odpowiednio dla różnych typów placówek oświatowych. Uruchomiliśmy również
platformę edukacyjną Eduwarszawa.pl, docelowo jedno z największych tego typu wdrożeń nie tylko w Polsce,
ale i w Europie. Narzędzie to stwarza warunki do nauki i komunikacji dla coraz większej liczby naszych szkół,
trwają szkolenia kolejnych grup nauczycieli podejmujących pracę na platformie, swoje konta i dostęp
do darmowego oprogramowania uzyskują kolejne rzesze uczniów. Eduwarszawa będzie służyła również
rodzicom. Dzięki ankietom wiemy, że „sytuacja cyfrowa rodzin” w naszym mieście jest zróżnicowana.
Staramy się, aby nie było miejsc wykluczenia cyfrowego, dlatego jako miasto w ostatnim czasie, poprzez
zakupy i wypożyczenia laptopów, pomogliśmy już w tym zakresie ponad 4 tysiącom naszych uczniów
i nauczycieli. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Centrum Nauki
Kopernik przygotowały wiele materiałów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców dostępnych on-line.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej oświata pozostaje moim priorytetem. Dobrym tego przykładem
jest budowa nowych placówek, od początku mojej kadencji uruchomianych zostało już 13 nowych
przedszkoli i 8 szkół. Na inwestycje oświatowe w 2020 roku przeznaczyliśmy ponad 500 mln złotych,
a na remonty obiektów prawie 100 mln zł. Kolejne inwestycje są w trakcie procesu budowlanego.

Życząc Państwu – rodzicom i uczniom zdrowego, bezpiecznego i udanego dla nas wszystkich roku
szkolnego pozwalam sobie przypomnieć, że stosowanie się do wytycznych sanitarnych wdrożonych przez
dyrektorów warszawskich szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek oświatowych to nasza społeczna odpowiedzialność.

Rafał Trzaskowski

 

List Prezydenta m.st. Warszawy: list Prezydenta Warszawy do rodziców [KLIK]