Pismo Pani Burmistrz w sprawie wpłacania darowizn przez rodziców na rzecz przedszkola