Webinar dla rodziców: „Jak korzystać z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams…”

 

Szanowni Rodzice,

zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego wbinaru dla Rodziców:

Jak korzystać z usługi Office 365 Education oraz Microsoft Teams, nie tylko w trakcie zdalnego
nauczania, czyli… Czy naprawdę znasz te aplikacje?”.

Termin:
24 lutego 2021 r. (środa)
godz. 19:00–20:30

Udział w zajęciach jest bezpłatny – link do wydarzenia znajduje się poniżej
oraz na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzNmOGRlODAtM2Y2NS00NjE4LWEyMDMtOWYyZmQyZWY5Mjcz%
40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223c90997c-d642-4b17-83f8-8dd9c67c8fda%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229d388ac0-e100-4fbc-8c0e-d1f7c3e8cb73%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3Dtrue&type
=meetup-join&deeplinkId=f4387a51-7cb0-490a-8f63-cca9dd42377d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true