Bezpłatne warsztaty i grupy wsparcia dla Rodziców

 

Fundacja “Sto Pociech” zaprasza do zapoznania z ofertą w drugiej połowie 2022 roku złożą się:

Cztery 3-miesięczne – nieodpłatne dla uczestników – cykle grup wsparcia z autorskimi projektami naszego zespołu, każda dla 10-12 osób
(w tym roku planujemy w ramach otrzymanych dotacji ze środków miejskich i dzielnicowych po 1 edycji każdej z tych grup), w tym:

 

 1. Grupa wsparcia dla matek WIOSKA (12 3-godzinnych spotkań)
 2. Grupa wsparcia dla rodziców “Moje dziecko mnie złości” dedykowany rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami
  (warsztat 13 godzinny oraz 12 3-godzinnych spotkań grupy wsparcia)
 3. Grupa Ojców (grupa wsparcia i rozwoju dla ojców) (12 3-godzinnych spotkań)

 

oraz – we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Śródmieście i uwaga: z przeznaczeniem dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście:

 

 1. Grupę wsparcia “Miejsce dla Siebie” dla młodych dorosłych osób z doświadczeniem DDA/DDD (tu nie mniej serdecznie
  zapraszamy osoby w wieku 18-26 lat z terenu Śródmieścia, w tym m.in. młodych rodziców, starsze rodzeństwo w wieku akademickim
  lub na początku swojej pracy zawodowej, grupa składa się także z 12 3-godzinnych spotkań).

 

 1. Przypominamy, że dysponujemy jeszcze wciąż (do jej wyczerpania) dodatkową pulą godzin nieodpłatnych konsultacji psychologicznych
  dla rodziców z terenu całej Warszawy.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonych ulotkach oraz na naszej stronie www.stopociech.pl

Nabór zainteresowanych zaczynamy już teraz (liczba miejsc będzie ograniczona) – odpowiednie dane i materiały informacyjne stanowią załącznik
do tej korespondencji.

Prosimy o pomoc w kolportażu tych informacji do rodzin Państwa podopiecznych.

 

Jednocześnie planujemy utrzymać numer telefonicznej linii dla rodziców nr 507 599 033, których będziemy zapraszać ta drogą do korzystania
z planowanych już bezpośrednich lub telefonicznych konsultacji lub grup wsparcia.

Do Państwa i rodziców dyspozycji zostaje także jak dotychczas numer koordynatora projektu 601 500 775.

Podobne nieodpłatne dla warszawiaków działania będziemy kontynuować w latach 2023 i 2024, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

FSP Grupa mDDA_DDD

Śródmieście (28062022)

FSP Grupa Ojców A4 miasto (27062022)

FSP Konsultacje ind dla rodziców – info 2 (28062022)

FSP Moje dziecko mnie złości ulotka MIASTO (28062022)

FSP WIOSKA miasto A4 (27062022)