25 października “Szkoła pamięta”

 

Nasze Przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła
pamięta”!
Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola na potrzebę
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z
historią naszej placówki.

W ramach akcji będziemy prezentować sylwetki ważnych osób, które wpisały się w historię
naszego Przedszkola. Zapraszamy do śledzenia informacji na ten temat. Będą one
zamieszczane na tablicach informacyjnych w przedszkolu oraz na stronie internetowej.