25 września Dbamy o bezpieczeństwo dzieci – próbna ewakuacja

 

25 września pod czujnym okiem Straży Pożarnej dzieci oraz wszyscy pracownicy Przedszkola
wzięli udział w próbnej ewakuacji, której celem jest nabywanie przez dzieci umiejętności
właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej
ewakuacji.