Dzień Ziemniaka

 

15 października 2019 r. w ogrodzie przedszkolnym odbyły się gry i zabawy związane z „Dniem
ziemniaka”. Dzieci poznały historię związaną ze sprowadzeniem ziemniaków do Polski, ich
budowę oraz potrawy, które można z nich przyrządzić. Podczas gier i zabaw ruchowych,
których królem był ziemniak (noszenie ziemniaka na łyżce, rzut do celu, doskonaliły swoją
sprawność i rozwijały motorykę dużą. Zwieńczeniem zabaw były wykopki w piaskownicach
oraz kosztowanie dań przygotowanych z ziemniaków przez Panie Kucharki.