Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2021/2022

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2021-2022:

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach
podstawowych 2021-2022 [KLIK]

 

Kryterium dochodowe [KLIK]