OSTATNI DZIEŃ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

 

Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski
o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać
dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać
z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę
”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać
mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce
„Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru
lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki[KLIK]