Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych)
w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły
pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona
30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Dokładne informacje znajdziecie Państwo w “Nowym harmonogramie rekrutacji…” na stronie
Biura Edukacji m. st. Warszawy:
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22159_nowy-harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i [KLIK]

p. o. Dyrektor Edyta Wachnik