Zapisy na dyżur wakacyjny 2020 r.

 

Szanowni Rodzice,

zgodnie z harmonogramem od 25.03.2020 r. od godziny 9:00 do 7 kwietnia 2020 r. do godziny 24:00
pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl [KLIK] można wprowadzać wnioski na dyżur wakacyjny. 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej Rodzice nie składają w palcówkach wniosków o wydanie hasła
dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. Rodzicom/ prawnym opiekunom wszystkich dzieci,
które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 hasła zostaną
wysłane przez e-mail.

Tylko rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą dokonać rejestracji wniosku w systemie.

Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów.
Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

 

p. o. Dyrekotr Edyta Wachnik