OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) – Piotra Kopkę – można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: p392_iod@dbfopld.waw.pl   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Przedszkolu Nr 392 Wróbelka Elemelka KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE P392 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY […]