Organizacje wpierające osoby ze specjalnymi potrzebami

 

Organizacje wpierające osoby ze specjalnymi potrzebami

 

Poniżej znajduje się zbiór linków do organizacji wspierających osoby ze specjalnymi potrzebami.

IZACJE POZARZĄDOWE

 1. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 2. Polski Związek Niewidomych
 3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
 4. Polski Związek Głuchych
 5. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepelnosprawnością Intelektualną
 6. Krajowe Towarzystwo Autyzmu
 7. Fundacja Synapsis
 8. FAR (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 9. Fundacja Fuga Mundi
 10. Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo
 11. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 12. Fundacja Aktywizacja
 13. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
 14. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 15. Polski Związek Jąkających się
 16. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 17. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 18. SPINKA (Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom)
 19. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
 20. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 21. Fundacja TUS
 22. Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
 23. Fundacja Widzialni
 24. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 25. Fundacja Szansa dla Niewidomych
 26. Krok po kroku Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin
 27. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej Kochani”
 28. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador-Pies Przewodnik
 29. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka
 30. Stowarzyszenie “Twoje Nowe Możliwości”
 31. Stowarzyszenie “SPOZA”
 32. Fundacja Eudajmonia
 33. Fundacja Inkluzja-Edukacja Włączająca
 34. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 35. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW

 1. KIG-R (Krajowa Izba Gospodarczo – Rehabilitacyjna)
 2. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych
 3. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)
 4. Porozumienie Branżowe
 5. Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON)
 6. Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych