Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

 

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 w przedszkolach i  szkołach

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach
nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń
o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.
W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.