Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z Apelem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego do Rodziców/Opiekunów prawnych w związku
z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

Pełną treść apelu otworzycie Państwo naciskając przycisk:

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Ispektora Sanitarnego do Rodziców [KLIK]