Komunikat Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym
na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami,
podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Praga-Południe
zawieszone zostają do odwołania wszystkie:

  1. wydarzenia kulturalne
  2. imprezy sportowe
  3. zebrania i zajęcia kulturalne oraz sportowe

których organizatorem jest m.st. Warszawa lub jednostki nadzorowane i podległe miastu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy
z dniem 12 marca 2020 r. zostają zamknięte do odwołania wszystkie pływalnie,
sauny oraz siłownie, których zarządcą jest miasto.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów 12 i 13 marca br. to dni, w których
w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe
(szkoły, przedszkola, ogniska pracy pozaszkolnej oraz inne niewymienione placówki),
a także szkoły wyższe.

Decyzją Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego nastąpi  czasowe zamknięcie
instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych  w dniach od 12  do 25 marca 2020 r.

 

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

m.st. Warszawy

 

Powyższe działania podyktowane są przede wszystkim troską o bezpieczeństwo
mieszkańców Warszawy.