Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Szanowni Państwo,

„Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku:
,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań
typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch,
odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH. Aktualizacja, 25.02.2020 r.