Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo

 

Proszę o zapoznanie się w wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 – druga edycja, dostępnymi w poniższym linku:

 

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego
-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej
-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/

 

Z poważaniem,

p. o. Dyrektora

Edyta Wachnik