Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

 

Szanowni Rodzice,

W związku ze wznowieniem od 18 maja br. pracy szkół i placówek oświatowych zapraszam
do zapoznania się z regulacjami prawnymi  w tym zakresie oraz szczegółowymi
wytycznymi sanitarnymi przysłanymi przez Ministra Edukacji Narodowej.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych
  i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych,
  młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych
  placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym
  rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół
  podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,
  w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych,
  która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły
  branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Poniżej zamieszczamy akty do zapoznani się