Zawieszenie zajęć od 6 do 15 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwa poinformować, że w dniach od 6 maja do 15 maja 2020 r. zajęcia w naszym Przedszkolu
nadal pozostają zawieszone.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej “w okresie, gdy działalność przedszkola
zostanie zawieszona na mocy decyzji dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele nadal
prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość
.”

Pełną treść komunikatu, można przeczytać tu:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men [KLIK]

 

Z wyrazami szacunku,

p.o. Dyrektora Edyta Wachnik