Szanowni Państwo Rodzice

Przypominamy, że od 01.09.2019 r. Przedszkole nie ubezpiecza dzieci od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku, ubezpieczenie dziecka jest indywidualna sprawą rodzica. Bardzo proszę o zapoznanie się z propozycją Warszawskiego Programu NNW

 

Warszawski Program NNW

 

Warszawski Program NNW ulotka-deklaracja

 

Rodzice

Rodzice naszych wychowanków traktowani są jak współpartnerzy w wychowaniu dziecka:

– mają wgląd na pracę edukacyjną,

– współdecydują o tym, co będzie działo się w Przedszkolu,

– uczestniczą w spotkaniach prowadzonych przez specjalistów, tj.: psychologa, logopedę i pielęgniarkę,

– mają okazję ujawniać swój talent np.aktorski i plastyczny stawiają personelowi wysokie wymagania

Logopeda i psycholog

Godziny pracy logopedy w przedszkolu

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Konsultacje z rodzicami w godzinach pracy od 8:15 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

PEZPŁATNA PORADNIA LOGOPEDYCZNA

W Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej 4/24

Zapisy pod numerem telefonu: 509 82 38

 

Godziny pracy psychologa w przedszkolu

Dyżur w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 16, ul. Siennica 40 (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 22 610 21 32)

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy.

8:30 – 8:45 Przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9:15 Śniadanie.

9:15 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:00 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

12:00 – 12:15 Przygotowanie do obiadu.

12:15 – 12:45 Obiad.

12:45 – 14:00 Leżakowanie.

14:00 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8:00 – 8:25 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy.

8:25 – 8:40 Poranne ćwiczenia.

8:40 – 8:45 Przygotowanie do śniadania.

8:45 – 9:15 Śniadanie.

9:15 – 10:45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:45 – 12:00 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.

12:00 – 12:15 Przygotowanie do obiadu.

12:15 – 12:45 Obiad.

12:45 – 13:00 Zabawy relaksacyjne.

13:00 – 14:20 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14:30 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 17:00 (gr. VI poniedziałek – czwartek 17:15) Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualnie zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wykaz programów nauczania

Programy realizowane aktualnie:

Program wychowania przedszkolnego „Żyrafa Ola i przyjaciele”

program autorski „U Wróbelka Elemelka sprawa oczywista, każdy Przedszkolak to mały Artysta”

Program Edukacji Ekologicznej m.st. Warszawy dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

Zajęcia dodatkowe

Język angielski realizowany w ramach podstawy programowej

 

Wróbelki

Sikorki Jaskółki Skowronki Słowiki Sówki

Gr VII

wtorki
i czwartki

wtorki
i czwartki
wtorki
i czwartki
wtorki
i czwartki
wtorki
i czwartki
wtorki
i czwartki
wtorki
i czwartki
15 min 15 min 30 min 30 min 30 min 15 min

15 min

 

Rytmika

 

Wróbelki Sikorki Jaskółki Skowronki Słowiki Sówki

Gr VII

poniedziałki
i czwartki

poniedziałki
i czwartki
poniedziałki
i czwartki
poniedziałki
i czwartki
poniedziałki
i czwartki
poniedziałki
i czwartki

poniedziałki
i czwartki

15 min 15 min 30 min 30 min 30 min 15 min

15 min

 

Płatności

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że należności za przedszkole regulujemy do połowy miesiąca, przelewem (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka) na konto o nr:

Żywienie

wpłacamy na konto nr 27 1030 1508 0000 0005 5067 3142

 

Darowizna

wpłacamy na konto nr 93 1030 1508 0000 0005 5067 3118

 

Pieniądze wpłacone na konto darowizny w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci w naszym przedszkolu – pozwalają nam na organizowanie teatrów oraz koncertów dla dzieci, w tym celu zapraszamy aktorów i muzyków, zakup zabawek i upominków okolicznościowych – dziękujemy za wsparcie.

PZU