Rekrutacja do przedszkola rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Rodzice,

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 umieszczonymi na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej    

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do naszej placówki, muszą złożyć
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

 

Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Termin składania deklaracji: od 22 lutego do 28 lutego godz. 16.00

 

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023:

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych_2022_2023

 

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2022/2023:

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych 2022_2023