RODZINA – wspólna sprawa

Nasza placówka ubiega się o tytuł Przedszkola wspierającego rodzinę z małym dzieckiem. Wdrażanie standardów wspierania rodziny odbywa się w ramach projektu “RODZINA – wspólna sprawa II”. Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.