“Kropelka dla wróbelka”

 

Drodzy Rodzicie, Kochane Dzieci

zachęcamy do dołączenia do akcji “Kropelka dla wróbelka” zainicjowanej przez Przedszkole nr 2 w Suwałkach.
Akcja trwa do 31 maja 2020 r. do godz. 15.00 i polega na wykonaniu poidełka dla ptaków i umieszczenie
go na swoim balkonie, ogródku lub podwórku i dbanie o to, by w poidełku była zawsze czysta woda.

Poidełko może być wykonane wg własnego pomysłu, najlepiej, jeśli do jego wykonania użyte będą materiały z recyklingu.

Przykład jak wykonać poidełko, żeby było bezpieczne dla ptaków, obejrzyjcie np. na stronach:
1) https://otop.org.pl/2013/08/05/pomagajmy-ptakom-podczas-upalow/
2) https://youtu.be/n71wUtVBnho

 

Akcja jest związana z aktualnym problematycznym brakiem deszczu w naszym kraju. Wszystkie tereny
są wysuszone, w rzekach ubywa wody, w miastach nie ma kałuż, ptaki pozostają więc bez wody, jeśli w pobliżu
nie ma jakiegoś większego zbiornika wodnego. Zimą dokarmialiśmy ptaki, sypiąc im ziarna, a teraz z powodu
suszy trzeba “dopoić” ptaki. Oczywiście w naszej akcji “wróbelek” to każdy ptak, a mamy ich dużo i są takie piękne.
A jak pięknie śpiewają!

 

W związku z tym prosimy o przyłączenie się i rozpropagowanie naszych działań na rzecz ptaków.
Zachęcamy wszystkie przedszkola, jak też rodziców z dziećmi indywidualnie.
Akcja jest połączona z konkursem! Wśród wszystkich, którzy wezmą w niej udział rozlosujemy
drobne nagrody rzeczowe.

Największą nagrodą w konkursie będą na pewno wesołe trele ptaszków.

 

Aby wziąć udział w konkursie z nagrodami, należy do końca trwania akcji:
1. Polubić nasz post https://www.facebook.com/przedszkole2suwalki/posts/882925185484059
2. Udostępnić nasz post o akcji na swoim profilu z dopiskiem #Kropelkadlawróbelka #poidłodlaptaka
2. Pod tym postem (z ogłoszeniem akcji na naszym profilu) umieścić w jednym komentarzu 1- 3 zdjęcia
poidełka z wizerunkiem wykonawcy/wykonawców poidełka – wpis jest traktowany jako zgłoszenie do konkursu

 

Uwaga – umieszczenie zdjęcia i danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody
na publikację danych osobowych i wizerunku osób widocznych na zdjęciu dla potrzeb tej akcji
oraz podsumowania konkursu w przypadku wylosowania wykonawcy i przyznania mu nagrody.
Osoba umieszczająca zdjęcie jest zobowiązana takie zgody od osób ze zdjęcia uzyskać.

Zapraszamy!